• Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

Copyright 2024 - Bonsai SUMIKO

Tvarování borovice lesní - BLESK

Řadu let je tato borovice lesní pěstována v kontejneru. Ne snad proto, že bych neměl misku, ale spíše se na ni „nedostalo“. I přesto mě ale často zastavila díky svému zajímavému kmeni, na kterém jsem prováděl různé zásahy v postupných krocích a po celé vegetační období několika předcházejících let.

 

Číst dál: Tvarování borovice lesní - BLESK

Tvarování borovice - Vysoká

Štíhlý kmen borovice lesní s příliš mnoha větvemi. Když jsem ji po vykopání v lese začal pěstovat, někdy kolem roku 2005, nebylo mi příliš jasné, kudy se máme vydat. První hlavní větev, nejníže umístěná šla sice dobře tvarovat, ale byla nasazena hodně nízko a nad ní pak zela obrovská díra. Nejbližší větev nad znamenala problémů ještě více, rostla totiž šikmo vzhůru, přesně naopak než bylo třeba. Přesto všechno jsem obě větev zachoval, druhou začal ohýbat směrem dolů, což se neobešlo bez naříznutí v místě nasazení na kmen.

 

Číst dál: Tvarování borovice - Vysoká

Tvarování borovice lesní - Elegance

Léta se tato borovice vyhýbala drátování. Neměla kondici, obrost byl nevýrazný. Nemělo tedy smysl ji ještě více ztěžovat život. Nemohl jsem se však zbavit nutkání, pořád se k ní vracet a dívat se na nádhernou eleganci kmene. Není sice mohutný, ale především ve spodní části má krásnou dynamiku. Při každém zalévání mi oči běhaly nahoru a dolů po kmeni a kochaly se zajímavou linií kmene.

 

 

 

 

 

 

Číst dál: Tvarování borovice lesní - Elegance

Tvarování borovice kleč - vitální z prosince 2013

Výjimečně se člověk setká s tak elegantní linií kmene, aniž by musel cokoliv učinit. Příroda za mne v případě této borovice odvedla úžasnou práci a vytvořila na stromu tak elegantní kmen, až se z toho tají dech. Nejde o strom mimořádný ani svými rozměry ani sílou kmene, budu-li neskromný ani stářím. V eleganci a dynamice však dala stromu do vínku mnoho. A ty je třeba zvýraznit.

 

Číst dál: Tvarování borovice kleč - vitální z prosince 2013

Tvarování borovice

 Borovice lesní přestavená v tomto příspěvku mě provází přibližně 15 let. Na fotografiích ji mám zachycenu od roku 2008 a z nich je patrno, že její zajímavý tvar umožňuje prezentaci ze dvou podobně zajímavých stran. Jedna je cenná pro partie šari na kmeni, druhá zase pro její linku kmene, která je vzhledem ke skromné velikosti kmene nesmírně zajímavá.

Číst dál: Tvarování borovice

f t g m