• Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

  • Bonsai Sumiko

Copyright 2024 - Bonsai SUMIKO

Borovice lesní – vícekmen, PAVOUK

Borovice pocházející z nedalekého lesního pozemku roste v mé zahradě již hezkou řádku let. Mám pocit, že to bylo v roce 2001, co jsem ji nalezl „rozcáplou“ jako mrtvého pavouka, se 7 kmeny paprsčitě rozloženými do stran. Kmeny, tehdy ještě podstatně tenčí než dnes neudržely váhu větví a pohupovaly se těsně nad zemí. Předpoklady pro vícekmen však byly jasné a vzhledem k tomu, jak vzácně se něco takového dá najít, jsem neváhal a borovici přenesl domů.

 

 

 

První významné tvarování proběhlo na podzim 2009, kdy do naší zahrady přijel Othmar Auer. Dva kmeny jsme obětovali, zbytek vydrátovali a vytvarovali (viz fotografie). Po roce musel drát dolů a i to již bylo pozdě, v některých partiích se již ošklivě zařízl do kůry větví. Z toho důvodu a také pro nedostatek času se strom od roku 2011 do ledna 2016 nepotkal s drátem. Mělo to své klady i zápory. Strom spokojeně rostl, zmizely jizvy po drátu. Příroda pevně převzala otěže vývoje kmenů a větví, což mělo za následek dominanci horních a vrchních partií větví a oslabení větví dolních (spodních).

Dost dlouho jsem se „rozhoupával“, než padlo rozhodnutí strom tvarovat. Určitě se mi nebudete divit. Vícekmen s výškou nejvyššího kmene přes 1 m nevydrátuje člověk za jednu sobotu tak, jako jiné stromy střední velikosti, navíc v tomhle případě potřebuji poměrně hodně místa kvůli manipulaci se stromem.

V průběhu drátování jsem pochopil, jak krásný strom zpracovávám. Nemám v zahradě mnoho takových exemplářů, navíc s 5 kmeny. Monumentálnost skupiny po vydrátování dalších a dalších větví a kmenů stále výrazněji vystupovala do popředí. Kontrast červenohnědé mědi a šedočerné borky či zelené jehlic jenom potrhuje krásu tvarované bonsaje.

Není to radost, mít tenhle strom v zahradě? Nejvyšší kmen má výšku 125 cm.

 

 

Fotografie ve fotogalerii

 

 

Veškeré potřeby pro pěstování bonsají (konkávní kleště, dráty na tvarování, měděné konve, substráty jako kanumu, kiryu ad.) včetně bohatého sortimentu misek, stejně jako kaligrafické potřeby (kaligrafické papíry, štětce, třecí kameny ad.) si můžete vybrat v našem obchodě na této adrese: http://www.bonsai-obchod.cz/

 

f t g m